Deur op kier voor hondenschool aan ’t Laag

2

BERGEN OP ZOOM – Het hondensportcentrum Dogs in Touch aan ’t Laag in Bergen op Zoom kan mogelijk toch gelegaliseerd worden. Dat blijkt uit een second opinion waar de gemeenteraad om had gevraagd. De eigenaren van de hondenschool moeten daarvoor nog wel flink aan de bak. Zo moet er een nieuw geluidsonderzoek uitgevoerd worden en moet de inrichting van het sportcentrum aan strenge eisen voldoen.

De discussie rond het hondensportcentrum speelt al enkele jaren. Omwonenden trokken in 2014 bij de gemeente aan de bel over geluidsoverlast. Het college oordeelde destijds dat er geen vergunning was afgegeven voor de hondenschool en dat de activiteit ook niet binnen het bestemmingsplan paste.

Na diverse overleggen en het bestuderen van de mogelijkheden besloot het college om geen medewerking te verlenen aan de legalisering van de voorziening, maar de gemeenteraad besliste afgelopen najaar anders. De fracties wilden dat het college een second opinion liet uitvoeren om nog eens naar de mogelijkheden voor het afgeven van een vergunning te kijken.

Indeling

Die mogelijkheden heeft het bureau Antea Group, dat de second opinion heeft uitgevoerd, nu gevonden. Zo valt er winst te halen uit een isolatie van de panden waarin de hondenschool gevestigd is. Ook kan een betere indeling van het terrein, waarbij activiteiten als parkeren en uitlaten afgeschermd worden door de gebouwen, ervoor zorgen dat er minder geluidsoverlast optreedt.

Daarnaast kunnen de eigenaren nog extra maatregelen treffen door gedragsregels te introduceren en het uitlaten van de honden zoveel mogelijk inpandig te organiseren.

Geluidsonderzoek

De belangrijkste voorwaarde voor legalisering is echter dat er een nieuw geluidsonderzoek komt. Volgens de Antea Group geeft het eerder gehouden akoestisch onderzoek te weinig inzicht.

Als uit het nieuwe onderzoek blijkt dat met de extra maatregelen het geluidsniveau niet boven de 65 dB(A) uitkomt en het gemiddelde geluidsniveau op 45 dB(A) ligt, kan de hondenschool binnen het huidige bestemmingsplan toch een vergunning krijgen.

2 reacties

  1. Margot Avenarius

    Nou, hierbij dan maar een reactie voor de volledigheid. De eerste 2 aanvragen zouden ‘slechts’ 2250m2 niet-agrarische nevenactiviteit beslaan. Dat bleek meer dan 8000m2 te zijn. De gemeente heeft recentelijk voor de Bestemmingsplannen buitengebieden Noord en Zuid vastgesteld dat 500m2 geldt als niet-agrarische nevenactiviteit. De provincie geeft als maximum 5000m2, maar daar mogen gemeenten zelf over beslissen, zoals gebeurde. Maar alles kan veranderd als dat perse de wens is, zoals voor deze specifieke activiteit, met precedentwerking. Alle rapporten zouden kloppen, maar dat bleek dus niet het geval. De gemeente had dus gelijk dat het niet klopte, hetgeen het nieuwste onderzoek laat zien. Tevens is niet elk buitengebied gelijk, het ene heeft andere milieuwaarden dan het andere, zoals hier het geval is. Nog los wat geluidsoverlast met de gezondheid van een mens kan doen.

  2. Klaske Hofstee

    Dat gaat moeilijk worden dan een hondenschool met honden die gemiddeld minder dan 45 decibel blaffen. De blaf van 1 hond zit al volgens onderzoek tussen de 60 en 90 decibel. Er zijn genoeg rechtszaken bekend waarbij de buren klagen over 1 hond welke dit geluidsiveau al voorbij gaat. Ter vergelijking een over vliegend vliegtuig geeft gemiddeld 70 decbel geluid af… Een uitspraak van de rijdende rechter luidde als volgt: voor recht wordt verklaard dat -de hondbezitter- onrechtmatig handelt jegens de buren, indien zijn hond langer dan 10 minuten achtereen per etmaal blaffend in de achtertuin verblijft. Voor recht wordt verder verklaard dat de buren verplicht zijn om het blaffen van de hond van -de hondbezitter- te dulden, voor zover dit binnen de hiervoor bepaalde grenzen blijft. Dus veel succes met de hondenschool, maximaal 10 minuten blaffen van 1 hond per etmaal en onder de 45 decibel. Volgens mij kunnen ze zich beter weer concentreren op de agrarische bestemming die op de boerderij rust.Het is ook zoveel mooier als je langs de velden vol zonnebloemen fietst met gegarandeerd 0 decibel.