Gemeente Etten-Leur wijst exploitant nieuw zwembad aan

0

ETTEN-LEUR – Sportfondsen Exploitaties BV 2 uit Amsterdam gaat zo goed als zeker de exploitatie van het nieuw te bouwen zwembad De Banakker in Etten-Leur voor haar rekening nemen. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. Mochten er tot eind deze maand tegen deze gunning geen (juridische) bezwaren bij de gemeente ingediend worden, dan is de opdracht definitief.

In de periode van oktober 2016 tot maart dit jaar heeft de gemeente Etten-Leur voor de exploitatie van het nieuwe zwembad een Europese openbare aanbestedingsprocedure doorlopen. Het doel was een marktpartij te contracteren die, binnen de gestelde financiële kaders, de exploitatie van het nieuwe zwembad De Banakker risicodragend kan uitvoeren voor een periode van tien jaar.

Kwaliteitscriteria
De aanbestedingsprocedure is in opdracht van gemeente Etten-Leur begeleid door adviesbureau Synarchis. Ook Inkoopbureau West-Brabant was hierbij betrokken. Tot het uiterste indienmoment, op 8 maart jongstleden, werden vier geldige en volledige inschrijvingen ontvangen, die daarna door een commissie zijn beoordeeld op vijf kwaliteitscriteria: de invulling van de transitie van het oude naar het nieuwe zwembad, de algemene opzet van het beheer en de exploitatie, de kwaliteit van het activiteitenaanbod, de maatschappelijke meerwaarde van het zwembad en de couleur locale. Naast deze kwaliteitscriteria zijn de begroting en de inschrijfsom meegewogen. Sportfondsen Exploitaties 2 BV uit Amsterdam haalde bij de beoordeling de hoogste score, zowel op prijs als op kwaliteit.

Voordeel
Op 15 december 2014 stelde de gemeenteraad het financiële kader op maximaal 915.000 euro per jaar. Op basis van de actuele gegevens, waaronder de verlaagde rekenrente, is dit nader vastgesteld op 782.000 euro. De inschrijving van Sportfondsen Exploitaties 2 BV is afgerond op 610.000 euro.

“Dit betekent een structureel voordeel van 172.000 euro per jaar ten opzichte van dit kader. De inschrijving past dus binnen de door de raad gestelde financiële kaders en is daarmee een geslaagde aanbesteding”, zo stellen burgemeester en wethouders.

Personeel
Het personeel van huidig zwembad De Banakker is op de hoogte gebracht van de nieuwe exploitant en de daarmee op handen zijnde privatisering. Deze medewerkers zijn nu werkzaam bij de gemeente en treden in dienst bij Sportfondsen Exploitaties 2 BV op het moment dat het nieuwe zwembad klaar is. Naar verwachting is dat op 1 juli 2018.

Accommodatie
Eerder al, vorig jaar zomer, kreeg Pellikaan Bouwbedrijf B.V. uit Tilburg van de gemeente Etten-Leur de opdracht om het nieuwe zwembad te bouwen en te onderhouden. De nieuwe accommodatie krijgt onder andere een wedstrijdbad van 25 meter lang en 15,4 meter breed, een instructiebad van 15 meter lang en 9 meter breed en een peuterbad. Verder onder andere een glijbaan, een duikplank (in het wedstrijdbad) van 3,5 meter, whirlpools, zonnebanken, horeca, een terras en een waterspeelplaats (een zogeheten spraypark) met ligweide. Het buitenzwembad keert in de nieuwbouw niet meer terug.

Onderhoud
Pellikaan bouwt niet alleen, maar voert in de 25,5 jaar die na de opening volgen ook het onderhoud van het zwembad uit. Aanvankelijk wilde de gemeente Etten-Leur één partij aanstellen voor zowel bouw als exploitatie van het zwembad, maar dat is niet gelukt. In de oorspronkelijke plannen was ook een ijsbaan opgenomen en dat was voor veel partijen een obstakel.

Bouw
Op 11 mei wordt een officieel begin gemaakt met de bouw van het nieuwe zwembad. Dat gebeurt onder andere in aanwezigheid van de wethouders Jan van Hal en Ron Dujardin. IMPRESSIE HOOPER ARCHITECTS

Comments are closed.

Algemeen