Jubileumavond ‘De Leurse geschiedenis’

0

ETTEN-LEUR – In mei bestond onze Heemkundekring Jan uten Houte zeventig jaar. Wij willen dat graag op een leuke wijze met onze leden en geïnteresseerden vieren. Daarom organiseren we een ‘Op de Leur’-avond met als gasten de bekende Goei Volk Leurenaren en de Leurse Gids.

“Goei Volk”, Tiny Augustijn en Piet Teunissen, zullen de Leurse geschiedenis op ludieke wijze ten gehore brengen en maken zelfs nog een voettocht naar Etten.

De Leurse gids, Jan Hendrickx, maakt een dorpswandeling door de Leur en zal met name de historische bebouwing nader onder uw aandacht brengen.

De avond die gehouden wordt op woensdag 25 oktober begint om half acht en wordt gehouden in Het Turfschip. De zaal is open om zeven uur. Na de voettocht en de wandeling is er een optreden van de Heemkundig cultuurhistorische band Smidje Verholen. www.facebook.com/smidjeverholen.nl

De entree is gratis voor (gezins-)leden van onze Heemkundekring. Geïnteresseerden kunnen ook meegenieten en wanneer men lid wordt van de Heemkundekring Jan uten Houte gratis aan het jubileumfeest deelnemen. Het lidmaatschap gaat per direct in en geldt ook voor 2018. Tevens krijgen nieuwe leden ook nog eens het nieuwe straatnamenboek cadeau!

Gelieve u tijdig aan te melden voor deze avond via infoheemkunde@janutenhoute.nl dan wel telefonisch op 0765034244. Graag daarbij uw naam en adres vermelden of dat u lid bent van de Heemkundekring of dat wilt worden.

‘Zonder boer geen voer’

Op 21 oktober wordt de tentoonstelling ‘Zonder boer geen voer’ om 10.00 uur door onze burgemeester Heleen Rijnbach-De Groot geopend in de voormalige winkel van Blokker in het overdekte ‘Winkelcentrum Etten-Leur’. Zij wordt in de huifkar met de tractoren van de OTMV Brabant thuis opgehaald en naar het Winkelcentrum Etten-Leur in het Winkelhart gebracht. De tentoonstelling geeft uitvoering aan het concept waarin archeologen en agrariërs op een positieve manier intensief samenwerken om ons gezamenlijk erfgoed op een duurzame wijze te ontsluiten. Dat doen we door de focus te leggen op een gezamenlijk gedragen thema: ‘Het boerenbestaan als belangrijk onderdeel van onze samenleving in heden en verleden’. Rondom deze tentoonstelling worden allerlei activiteiten georganiseerd van een boerenmarkt tot tractorfeest en van een attractief bezoek aan het Streekmuseum Etten+Leur tot aan het Land- en Tuinbouwmuseum Buiks, dat vanwege deze tentoonstelling een aantal dagen opengaat. Verder zijn er lesbrieven voor scholen en kunnen de leerlingen de uitgebreide tentoonstelling bezoeken. De tentoonstelling op de begane grond is uitgebreid met allerlei landbouwwerktuigen en er is op de verdieping een beeldpresentatie van de landbouw in de afgelopen honderd jaar die voor een ieder te bezoeken is.

Verder is er allerlei informatie van de organiserende organisaties zoals de Heemkundekring Jan uten Houte, de OTMV Brabant en de ZLTO en diverse musea.

Het volledige programma en aanvullende info zijn te vinden op www.zonderboergeenvoer en op www.janutenhoute.nl

Voor het bemensen van de tentoonstelling zoeken we nog gastheren en gastvrouwen om de schoolbezoeken te begeleiden en een oogje in het zeil te houden.

Hebt u interesse dan kunt u zich aanmelden bij Julia Bakker grand@ziggo.nl

Comments are closed.

Algemeen