Passion2gether, indrukwekkend en ontroerend

0

ETTEN-LEUR – Passion2gether heeft veel mensen ontroerd en geraakt. Het was een samengaan van kunst en cultuur rondom de kruiswegschilderijen van Theo Forrer. Vooraf was er een kunstlezing met uitleg over de expressionistische schilderijen. Door inzicht te geven in het verleden van de schilder, zijn ervaringen bij de Birma-spoorlijn en het Jappenkamp werd de rauwe weergave van de kruisiging begrijpelijk.

Naast deze lezing was er ook de expositie van de kruiswegstaties met daarbij de schilderijen van de KSE leerlingen. Zij hadden, geïnspireerd door Theo Forrer, een vertaalslag gemaakt naar deze tijd. Bijzonder indrukwekkende impressies waren te zien op de expositie op eerste en tweede Paasdag.

Het hoogtepunt van dit project waren de Passion-uitvoeringen.

Etten-Leur beleefde op Goede Vrijdag en Paaszaterdag zijn eigen Passion. De fabriekshal van de voormalige Praxis waar alles plaats vond, was omgebouwd tot een ware cultuurtempel. Al snel waren alle 5 de uitvoeringen uitverkocht want er konden maar 150 bezoekers per uitvoering toegelaten worden. Deze Passion werd voor de mensen die een kaartje hadden kunnen bemachtigen, een ervaring die niet zomaar vergeten wordt.

Indringend was de confrontatie met het lijden van een mens, die onschuldig werd opgebracht. Het Cloveniersgilde zorgde met zijn trommels en vertoon voor de onheilspellende gang naar het bittere einde. De dansgroep In10tence gaf alle emotie weer in moderne dans. Het verhaal werd gebracht door de vertellers Claude Covemaeker en Martine Borm, die met de teksten het verleden en het heden verbonden. Ontroerend en emotioneel was hun vertaling van ‘Ne me quitte pas”. Het koor ‘de Kerkzwervers” die initiatiefnemers zijn van dit gebeuren, stegen boven zichzelf uit met een vijftal liederen passend in dit verhaal wat van alle tijden is. Iedereen heeft tijdens de sterfscene aan het kruis, de haperende hartslag gevoeld op de uitstervende tonen van het rocknummer ‘Child in time”. Hoe groot was het contrast met het daarop volgende nummer uit de Matteuspassion bij het schilderij van de Piëta, gezongen door Cecile Creusen. Na de graflegging, waarbij het schilderij als een doodskist werd binnengedragen door het gilde, volgde de apotheose. Deze unieke kruisweg kent namelijk als enige het schilderij van de verrijzenis. Niet de dood heeft het laatste woord, niet het duister overwint, maar het licht. Het Halleluja van Handel, wat groots gebracht is en door licht omstraalt, gaf tot slot iedereen het gevoel van hoop mee. Zo heeft de schilder, die zoveel ellende en dood heeft gezien het bedoeld. Passion2gether was een gebeuren wat heel veel mensen heeft geraakt, ontroerd en samengebracht. Dit project heeft zichzelf overstegen.

De artistieke leiding was in handen van Wilma Borm-Dekkers die in nauwe samenwerking met Marcel van Oorschot (muzikale leiding) en Vincent Vergouwen (techniek) dit alles tot een uniek cultureel geheel hebben gemaakt. De stichting Art2gether bedankt iedereen, professionals, sponsoren en vrijwilligers die Passion2gether samen hebben gedragen.

Comments are closed.

Algemeen