Woningen op plek van bedrijfspanden Brabantlaan

1

ETTEN-LEUR – Op de plek van de bedrijfspanden aan de Brabantlaan 40 en 42 in Etten-Leur wil Bunte Vastgoed BV woningen bouwen. Ook het braakliggende terrein ten zuidoosten van deze panden wil het vastgoedbedrijf bij het plan betrekken.

Beide bedrijfspanden aan de Brabantlaan, op de plek van de vroegere melkfabriek, staan al enige tijd leeg. Het pand op nummer 40 is in verval en voor gebruik als bedrijfspand is weinig belangstelling. Op nummer 42 was korte tijd een garagebedrijf gevestigd, maar omdat dit op deze plek niet is toegestaan is dat toen beëindigd.

Eigenaar
De gemeente Etten-Leur is van mening dat het opheffen van de bedrijfsbestemming van beide panden verder verval en eventuele nieuwe ongewenste activiteiten voorkomt. Bovendien dringen wijkbewoners al jaren aan op een andere invulling, bijvoorbeeld woningbouw.

In 2012 verklaarde de gemeente zich al bereid om aan een goed plan met woningen mee te werken. Een bodemsanering, een faillissement en de economische crisis leidden toen echter tot oponthoud. Dit voorjaar toonde Bunte Vastgoed BV belangstelling voor deze locatie in Etten-Leur en inmiddels is het vastgoedbedrijf ook eigenaar van de panden op de Brabantlaan 40 en 42, met een optie op het aangrenzende braakliggende terrein.

Urban villa’s
Bunte wil de twee panden slopen en er aan de kant van de Sportparkstraat negentien grondgebonden woningen wegzetten: grotendeels rijwoningen met in het midden twee tweekappers.
Ten zuiden van deze woningen is het plan om twee urban villa’s te creëren in vier bouwlagen met elk zeven wooneenheden. De gemeente is positief over de plannen omdat het leidt tot de gewenste stedelijke vernieuwing.

Positief
In het plan is rekening gehouden met hinder vanuit spoor, sportpark, gasstation, zendmast en beperkingen door verontreiniging van het grondwater. De ontwikkelaar denkt dat hij dit met groen, een afschermende wal en geconcentreerde parkeerterreintjes kan ondervangen. Ook de omwonenden hebben zich positief uitgelaten.

1 reactie

Algemeen