Alternatief voor plaatsing windmolens langs A16

0

MOERDIJK – De gemeenten Moerdijk en Drimmelen hebben in nauwe samenwerking met de bewonerswerkgroepen een alternatief aangereikt aan de Provincie Noord-Brabant over de locaties van de windmolens langs de A16 bij knooppunt Klaverpolder. Het plan is overhandigd aan gedeputeerde Erik van Merrienboer.

In het vastgestelde voorkeursalternatief staat een rij van vier molens en zes molens bij Klaverpolder, maar dit is niet in lijn met wat de inwoners willen. Als alternatief wordt voorgesteld om bij Klaverpolder de beide rijen van vier en zes molens zo ver mogelijk op te schuiven naar het westen: een lijn van zes naar het spoor en een lijn van vier naar de snelweg. Daarmee wordt de hinder voor de woningen direct ten oosten van het stationsgebied minder, aldus de inwoners.

Schrappen
Verder wordt voorgesteld om de meest noordelijke molen van de rij van vier te schrappen. Hiermee ontstaat voor het dorp Moerdijk vrij zicht naar het oosten en dat neemt het gevoel bij de bewoners weg om ‘ingebouwd’ te worden. Ook zonder die molen is er volgens de gemeenten Moerdijk en Drimmelen voldoende perspectief op totaal 100 MegaWatt (MW) langs de A16, namelijk ruim 104 MW.
Serieuze optie

Vervolg
Gedeputeerde Erik van Merrienboer heeft aangegeven het alternatief als een hele serieuze optie te zien die volgens hem een vervolg verdient. Een definitief oordeel over het wel of niet vervallen van de vierde molen valt bij het opstellen van het ontwerp provinciaal inpassingsplan (provinciaal bestemmingsplan) in het voorjaar van 2018. De bewoners worden direct betrokken bij de verdere stappen.

In januari komt de Van Merrienboer opnieuw naar Zevenbergen voor een vervolgoverleg met de gemeenten en de bewonersgroepen. Er wordt dan verder gepraat over de eerste bevindingen uit het onderzoek naar de haalbaarheid van dit plan en de vervolgstappen.

Cruciaal
Wethouder Jaap Kamp is oprecht blij dat de provincie serieus gaat onderzoeken of de bovenste molen bij Moerdijk helemaal weg kan. Dat is volgens hem cruciaal bij het draagvlak voor het plan bij de inwoners van het dorp Moerdijk en doet bovendien recht aan de inspanningen van de verschillende werkgroepen. “Zij hebben flexibiliteit en een coöperatieve houding aangenomen door serieus te zoeken naar alternatieven, die zowel de gewenste MegaWatt opleverden en zo weinig mogelijk inwoners hinderen. Samen met de gemeente Drimmelen en ook de bewonersgroep Binnen Moerdijk uit die gemeente is tot dit alternatief gekomen. Ik vertrouw er op dat dit een realistisch alternatief is en dat we hier gezamenlijk mee verder kunnen. En nadrukkelijk samen ook met de inwonersgroepen.”

Comments are closed.

Algemeen