MEE West-Brabant: versterking bij werken met een beperking

1

WEST-BRABANT – Arbeidsparticipatie gaat over het hebben van werk voor alle mensen, ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het vinden en behouden van passend werk vraagt ook om werkgevers die sociaal willen en kunnen ondernemen. En de rol die nodig is om de belangen van werkgever en werknemer dichter bij elkaar te brengen.

MEE West-Brabant vult die rol in als de partner van werkgevers, UWV, gemeenten én werkzoekenden met een beperking. “We zien ons dan ook als een verbinder in dit geheel”, vertelt Kathy Arends, manager arbeidsparticipatie van MEE. “Werkgevers bieden we kennis en training over hoe om te gaan met mensen met een beperking en laten we zien hoe de wet- en regelgeving in elkaar zit. Ook delen we met hen het werk op in taken in plaats van een volledige baan”, vertelt Arends.

Beste baan
Werkzoekenden, veelal kandidaten die via UWV en gemeente bij MEE komen, worden door specialisten van MEE begeleid bij het vinden van een beste en passende baan. “Hiervoor is het van belang om de kennis en mogelijkheden van de kandidaat in beeld te brengen en een eigen sociaal netwerk te creëren.”

MEE West-Brabant heeft zelf ook ervaring met werkplekken voor mensen met een beperking. Zo zijn er onder meer leer-werkplaatsen worden mensen opgeleid tot medewerker binnendienst.

Meer informatie over dit onderwerp
Bel naar 076 5223090 of kijk op www.meewestbrabant.nl

MEE West-Brabant, Regiokantoor Heerbaan 100, 4817 NL Breda

1 reactie

 1. Pauline Joosten

  Pssst; Voor de gemeente Moerdijk geldt dat het contract met MEE al is geeindigd op 1 januari 2017. Aangezien weinig mensen dit weten heb ik daarover namens Moerdijk Lokaal vragen gesteld met mijn collega Anne Marie. Hier een deel van het antwoord; “Door uw vragen, maar ook door signalen die wij de afgelopen periode uit het veld
  kregen, beseffen we dat inwoners maar ook onze netwerkpartners en collega-
  ambtenaren beter geÏnformeerd moeten worden over de meedenkcoaches (Rotterdam!) en hun
  dienstverlening. Wij gaan hierover in gesprek met de aanbieder om dit in gezamenlijk-
  heid op te pakken. Op dit moment is informatie over de meedenkcoaches is in ieder
  geval te vinden op de website van Moerdijk en de coaches zelf ontplooien sinds zij
  gestart zijn op 1 mei j.l. activiteiten om zich breed bekend te maken en het netwerk in
  Moerdijk te leren kennen”. Einde citaat.

Bedrijvig Nieuws