Stichting Cliëntenraad Moerdijk bestaat volgend jaar twintig jaar

0

ZEVENBERGEN – Volgend jaar in november is het twintig jaar geleden dat de Stichting Cliëntenraad Moerdijk is opgericht. Hans Ros, secretaris van deze stichting, zit even zolang in het bestuur. Twintig jaar geeft hij al advies aan het gemeentebestuur als het gaat om wetgeving en daarbij behorende regels die van belang zijn voor iedereen met een minimum inkomen.

Toen in 1998 wettelijke maatregelen in het leven werden geroepen om als gemeente contacten te onderhouden met mensen in de bijstand of een ander minimum inkomen, heeft de gemeente Moerdijk onmiddellijk besloten een Cliëntenraad op te richten.

Bijgespijkerd
Hiervoor werden mensen benaderd die bijna allemaal een minimum inkomen hadden, waaronder Hans Ros. Samen met elf anderen werd hij bijgespijkerd op het gebied van Sociale Zaken door Cees Buijs en Jos Schouwenaars van de gemeente Moerdijk. “En dat deden ze echt perfect”, zegt Hans daarover.

Minimum
Van de twaalf vrijwilligers bleven er uiteindelijk zeven over die samen van start gingen. De insteek van de Stichting Cliëntenraad Moerdijk is het helpen van mensen die van een minimum inkomen moeten rondkomen. Denk hierbij aan mensen die in de bijstand zitten, of die maar gedeeltelijk een WAO of WIA ontvangen, maar ook mensen die van een minimum loon of alleen een AOW moeten rond zien te komen.

Onafhankelijk
De kracht van de stichting is dat echt iedereen hier terecht kan. Ook benadrukt Ros dat de stichting weliswaar door de gemeente is geïnitieerd, maar totaal onafhankelijk van de gemeente opereert. “Wij brengen gevraagd en ongevraagd advies uit aan het college van Burgemeester en Wethouders en ook aan de gemeenteraad over alles wat met sociale wetgeving te maken heeft.”

Oproep
Het stichtingsbestuur bestaat op dit moment uit negen leden. Hiervan vertrekken er binnenkort drie. Hans Ros doet dan ook een beroep op een ieder die geïnteresseerd is in de Cliëntenraad om mee te doen. “Iedereen die anderen wil helpen en enige kennis heeft van de sociale wetgeving of een ervaringsdeskundige is, verwelkomen wij graag binnen ons bestuur. We kunnen iedere hulp goed gebruiken.” Voor meer informatie kan men contact opnemen met Hans Ros op 06-28137480 of via email: info@stclientenraadmoerdijk.nl. Het bestuur vergadert zo’n tien keer per jaar.

Comments are closed.

Algemeen