Wethouder Kamp opent foto-expositie Heemkundekring

0

STANDDAARBUITEN – Afgelopen zaterdagmiddag heeft Wethouder Jaap Kamp de officiële opening verricht van de foto-expositie welke door de heemkundekring uit Standdaarbuiten is ingericht in de Molen Persephone.

De expositie met als thema “Standdaarbuiten Toen en Nu” bevat ruim 200 foto’s uit de collectie die de vroegere Streekarchivaris de heer C. Th. Lohmann (1918-1999) in zijn werkzame periode vanaf 1950 heeft gemaakt voor o.a. de gemeente Standdaarbuiten. De heemkundekring heeft ter vergelijking recent foto’s van de betreffende panden en/of straatbeelden gemaakt, die de veranderingen in de tussenliggende tijd weergeven.

Het totale “Lohmann dossier’ omvat 11.761 foto’s die in de gehele regio zijn gemaakt. Het probleem was dat niet alles goed gecodeerd en/of gerubriceerd was, laat staan dat benoemd was welke gebouwen het betrof. Uiteindelijk werden 694 foto’s aan Standdaarbuiten gerelateerd, waaruit een selectie werd gemaakt, die nu geëxposeerd wordt. De volledige collectie van Lohmann is te bekijken op de website van Stadsarchief Breda, (https://stadsarchief.breda.nl/c-th-lohmann).

In zijn openingswoord sprak Voorzitter Antoon Koenraadt van de Heemkundekring zijn dank uit aan de werkgroep, die bijzonder veel werk verzet had om de foto’s te selecteren en de expositie samen te stellen. Wethouder Kamp was voor de opening uitgenodigd omdat hij in zijn hoedanigheid als Ambtenaar Burgerlijke Stand en Algemene zaken in de v/m Gemeente Standdaarbuiten (1978-1993) met Dhr. Lohman heeft samengewerkt. Voorts was Kamp bij de oprichting van de Heemkundekring in 1985 betrokken als adviseur namens de gemeente.

In zijn dankwoord sprak hij zijn waardering uit voor het vele werk dat de heemkundekringen verrichten om het immaterieel erfgoed vast te leggen en voor de toekomst te waarborgen. De Gemeente faciliteert dit m.n. in Standdaarbuiten door de v/m bibliotheek in de Timberwolfstraat aan de heemkundekring ter beschikking te stellen. Deze ruimte wordt thans door vrijwilligers van de vereniging opgeknapt en ingericht alvorens de opening in de loop van het najaar kan plaatsvinden.

De expositie ‘Standdaarbuiten Toen en Nu’is nog te bezoeken zaterdag en zondag a.s. van 11.00 tot 17.00u in de molen en is gratis toegankelijk.

Op de bovenste etages van de molen exposeren leden van de Schilder- en tekengroep van de KBO afd. Standdaarbuiten hun werk.

Als openingshandeling werd een grote banner onthuld van de Heemkundekring.

Comments are closed.

Algemeen