Bewoners beoordelen zelf wijk met smartphone

0

ROOSENDAAL – De gemeente Roosendaal start in het najaar met een pilot, waarbij bewoners zelf de voorjaars- en najaarsschouw van de openbare ruimte doen. Hierbij lopen mensen uit de buurt door hun eigen straten en brengen ze met hun smartphone of tablet in beeld op welke plekken bijvoorbeeld onkruid groeit of zwerfvuil slingert.

Ook kijken ze naar de kwaliteit van de beplanting en de gesteldheid van de stoepen en fietspaden. Wethouder Saskia Schenk van Openbare Ruimte is enthousiast over deze proef: “Met de resultaten van de digitale buurtschouw gaan we kijken naar de mogelijkheden om accenten in de uitvoering van het beheer en onderhoud te verleggen.”

Verbeteren kwaliteit
Deze proef sluit aan bij het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om maatregelen te nemen die leiden tot een hoger kwaliteitsniveau van het openbare grijs en groen, zoals aan de voet- en fietspaden en middengeleiders van belangrijke wegen en de aanpak van versleten groenvakken. De gemeente wil bij het dagelijks onderhoud vooral kijken naar wat de inwoners belangrijk vinden. Deze nieuwe digitale wijkschouw sluit daar perfect bij aan.

FOTO HALFPOINT/SHUTTERSTOCK

Comments are closed.