Meer pleeggezinnen nodig in gemeente Rucphen

0

RUCPHEN – Op maandag 11 december vindt er een informatieavond over pleegouderschap plaats in het gemeentehuis van Rucphen. Wie aan pleegouderschap denkt kan hier terecht voor meer informatie en echte verhalen van pleegouders. Zij hebben een mooie taak die veel voldoening geeft.

Bij Elly Ros uit Rucphen staat sinds zes jaar de deur open voor kinderen die voor korte of langere duur een veilig onderkomen nodig hebben. “Ik werkte net als mijn man bij de Rabobank”, vertelt ze. “Toen hij overleed wilde ik iets anders, waarbij mijn dochter mij tipte voor het pleegouderschap. Ik ben toen naar een informatiebijeenkomst gegaan en heb kort daarop de stapcursus gedaan.”

Voorbereid
Tijdens deze cursus worden aspirant pleegouders in zes avonden intensief voorbereid op het pleegouderschap. “Dan komen de mensen er zelf achter of dit echt iets voor hen is of toch niet”, vult Mieke Jorissen van Juzt aan. “En wij zien of er goed met de toekomstige pleegouders samengewerkt kan worden.” Juzt is het pleegouderbureau en aanbieder van specialistische jeugd- en opvoedhulp bij complexe problemen.

Toename
Er zijn verschillende omstandigheden waardoor een pleeggezin nodig is. Het kan zijn dat ouders beperkingen hebben of een tijd niet voor hun kind kunnen zorgen vanwege ziekte of psychische problemen. Ouders kunnen een verslaving hebben, de gevangenis in moeten of er is sprake is van huiselijk geweld. “Wat opvalt is dat het in alle rangen en standen voorkomt”, legt Mieke uit.

In de put
“Bijvoorbeeld een jong gezin waarvan de vader plotseling overleed en de moeder enorm in de put zat. Een pleeggezin in de buurt heeft toen tijdelijk kunnen helpen door de kinderen in huis te nemen. Toch merken we dat er steeds meer kinderen in een pleeggezin opgevangen moeten worden, maar dat hier minder mensen toe bereid zijn.” Voorheen waren families groter en konden kinderen makkelijker bij hun eigen familie terecht. Tegenwoordig hebben veel mensen een kleiner netwerk om zich heen en kunnen kinderen niet zomaar ergens terecht.

Warm nest
Elly heeft momenteel twee pleegkinderen in huis. “Ik heb hier al tweeënhalf jaar een jongetje en sinds de herfstvakantie ook een meisje van vijf. Ze hebben het gezellig samen en noemen elkaar wel eens broer en zus. Mij noemen ze gewoon Elly. Als de kinderen mij mama zouden noemen, dan is dat voor de kinderen te verwarrend en voor de ouders te moeilijk. Het is de bedoeling dat ze ooit weer naar hun eigen ouders teruggaan, hoewel soms ook door de kinderrechter besloten wordt dat dat beter is van niet.”

Ontlast
Kinderen worden soms voor lange duur in een pleeggezin ondergebracht en worden er volwassen. “Vroeger was er een grens van achttien jaar”, legt Mieke uit. “Gelukkig is dat nu niet meer, want veel kinderen zijn er dan nog helemaal niet aan toe om zelfstandig te gaan wonen. Het kan ook zijn dat een kind in een crisissituatie voor een korte tijd ondergebracht wordt of alleen in de weekends of vakanties. Soms kunnen ouders door omstandigheden het niet aan om hun kinderen alle dagen bij zich te hebben en worden ze zo af en toe ontlast.”

Informatieavond
Wie bij de informatieavond op 11 december in Rucphen aanwezig wil zijn, wordt gevraagd zich eerst aan te melden via de website www.juzt.nl. Onder het kopje Actueel/Agenda vindt u het aanmeldformulier. De informatieavond is van 20.00 tot 22.00 uur. FOTO FRED SCHUCH

Comments are closed.

Algemeen