Komt er een parkeerterrein voor vrachtwagenchauffeurs?

4

STEENBERGEN – Fractievoorzitter Tim Huisman (StAn) ziet kansen voor Steenbergen om met een oplossing te komen voor de verschillende ‘wildparken’ die ontstaan in West-Brabant.

“Al enige tijd is er een verbod in België voor vrachtwagenchauffeurs om langs de (snel)weg te overnachten. Hierdoor is er een waterbed ontstaan naar onder andere West-Brabant”, constateert Huisman.

De fractie van StAn vindt het van belang dat vrachtwagenchauffeurs die de gemeente korte tijd aandoen, een sociale en veilige omgeving kunnen overnachten. “Wat is de mening van het college omtrent een groot parkeerterrein met faciliteiten langs de A4?”

4 reacties

  1. Bart Mees

    Dan hopelijk wel een met menswaardige voorzieningen. Uiteraard met een chauffeurs restaurant Bewaking ( cameratoezicht) Dit alles tegen een redelijk minstens kostendekkend tarief. Daaraan gekoppeld streng handhaven tegen parkeren en overnachten buiten het parkeerterrein.

    • Bart Mees

      In elk geval heel moeizaam Marjolein. De overheid kan regels maken ook Europees. Dan moet men er wel voor zorgdragen dat chauffeurs die regels redelijkerwijs kan naleven. Een van de zaken om die regels normaal te kunnen naleven is een van goede voorzieningen uitgeruste parkeerplaats.

Algemeen