Adverteren

 • Tarieven

  Een overzicht van onze advertentietarieven vindt u in onze tarievenkaart. Deze kunt u eenvoudig bekijken of downloaden door te klikken op de link.

   

  Zelf berekenen

  Bij de berekening van de plaatsingskosten van een advertentie maakt u allereerst onderscheid tussen een GA en IM. een GA (gewone advertentie) is een advertentie die wordt geplaatst op een advertentiepagina. Een IM (ingezonden mededeling) is een advertentie op een redactiepagina.

  Een krantenpagina is ingedeeld in kolommen, waarvan de breedte op een advertentie- en redactiepagina verschilt. De advertentiepagina bevat 7 kolommen. De breedte van een advertentiekolom bedraagt 36 mm. De redactiepagina bevat 5 kolommen. De breedte van een redactiekolom bedraagt 50 mm.

  De maximale hoogte van een kolom is in beide gevallen 400 mm. Het formaat van een advertentie wordt uitgedrukt in aantal kolommen x hoogte in mm.

  Speciale positie
  Voor een advertentie op een redactiepagina (IM) vermenigvuldigt u het formaat van de advertentie met factor 3 voor de binnenpagina, factor 4 voor pagina 3 en met factor 6 voor de voorpagina. Voor een voorpagina Spot advertentie vermenigvuldigt u het formaat met factor 7.

  Mm-prijs
  De prijs per millimeter voor een advertentie is afhankelijk van het aantal millimeters dat u verwacht af te nemen gedurende het jaar. Hiervoor kan een contract worden afgesloten. Zonder getekend contract is de losse millimeterprijs van toepassing. Voor plaatsing van de ongewijzigde advertentie in dezelfde week in één of meerdere Bodes geldt een doorplaatsingstarief.

  Voor advertenties op de voorpagina is géén doorplaatsingstarief van toepassing.

  Full colour
  De full colour toeslag wordt berekend naar verhouding van het formaat van de advertentie middels een toeslag full colour millimeterprijs.

  Samengevat
  Samengevat worden de kosten van een advertentie op de volgende manier berekend:

  GA ZW*: (aantal kolommen GA x hoogte in mm) =
  aantal mm x mm-tarief = prijs advertentie

  GA FC*:  (aantal kolommen GA x hoogte in mm)=
  aantal mm x (mm-tarief + FC toeslag) = prijs advertentie

  IM: (aantal kolommen IM x hoogte in mm x factor 3, 4 of 6) =
  aantal mm x mm-tarief (+ evt. FC toeslag) = prijs advertentie

  *ZW = zwart wit
  *FC = full colour

 • Offerteaanvraag advertentie


  Vul uw e-mailadres in en controleer deze zorgvuldig i.v.m. de e-mailbevestiging.

  Klik de edities aan waarin u de advertentie zou willen plaatsen? Indien u dezelfde advertentie in dezelfde week in meerdere edities plaatst, is er een aantrekkelijk doorplaatsingstarief van toepassing (m.u.v. voorpagina).

  Hoeveel weken wilt u de advertentie plaatsen op jaarbasis?

  Wanneer wilt u de advertentie plaatsen?
  U heeft gekozen voor "best passend formaat". Eventueel kunt u hier een toelichting invullen voor het formaat van uw advertentie.  Klik op Bladeren/Bestand kiezen om een bestand te uploaden. U kunt maximaal 20mb aan bestanden bijvoegen.

  Klik hieronder op aanvraag verzenden. Binnen enkele minuten ontvangt u een bevestiging van uw aanvraag per mail.

  Heeft u hulp nodig?

 • Gewijzigde deadlines feestdagen

  De weekendedities van de Bergen op Zoomse Bode, Roosendaalse Bode en Etten-Leurse Bode verschijnen NIET in het weekend van 23/24 december en 30/31 december 2017. De midweekedities van 27 december 2017 en 3 januari 2018 verschijnen wel.

  Gewijzigde deadlines i.v.m. kerst
  Editie Plaatsingsdatum Deadline
  Thoolse Bode 27 december 2017 vrijdag 22 december om 08.00 uur
  Bergen op Zoomse Bode midweek 27 december 2017 vrijdag 22 december om 09.00 uur
  Roosendaalse Bode midweek 27 december 2017 vrijdag 22 december om 10.00 uur
  Moerdijkse Bode 27 december 2017 vrijdag 22 december om 11.00 uur
  Reimerswaalse & Kapelse Bode 27 december 2017 vrijdag 22 december om 12.00 uur
  Bevelandse Bode 27 december 2017 vrijdag 22 december om 12.00 uur
  Middelburgse & Veerse Bode 27 december 2017 vrijdag 22 december om 13.00 uur
  Vlissingse Bode 27 december 2017 vrijdag 22 december om 14.00 uur
  Woensdrechtse Bode 27 december 2017 vrijdag 22 december om 15.00 uur
  Bredase Bode 27 december 2017 vrijdag 22 december om 16.00 uur

   

  Reguliere deadlines

  NB de sluitingstermijn voor de redactie is 2 uur eerder dan onderstaande advertentie-deadline.

  Editie Verschijningsdag Deadline 2017
  01 Thoolse Bode woensdag maandag 08.00 uur
  02 Bergen op Zoomse Bode wo woensdag maandag 09.00 uur
  03 Roosendaalse Bode wo woensdag maandag 10.00 uur
  04 Moerdijkse Bode woensdag maandag 11.00 uur
  05 Reimerswaalse & Kapelse Bode woensdag maandag 12.00 uur
  06 Bevelandse Bode woensdag maandag 12.00 uur
  07 Middelburgse & Veerse Bode woensdag maandag 13.00 uur
  08 Vlissingse Bode woensdag maandag 14.00 uur
  09 Woensdrechtse Bode woensdag maandag 15.00 uur
  10 Bredase Bode wo woensdag maandag 16.00 uur
  11 Halderbergse Bode woensdag dinsdag 09.00 uur
  12 Etten-Leurse Bode wo woensdag dinsdag 10.00 uur
  13 Zundertse Bode woensdag dinsdag 12.00 uur
  14 Rucphense Bode woensdag dinsdag 13.00 uur
  15 Steenbergse Bode woensdag dinsdag 14.00 uur
  16 Bergen op Zoomse Bode weekend weekend donderdag 10.00 uur
  17 Roosendaalse Bode weekend weekend donderdag 11.00 uur
  18 Etten-Leurse Bode weekend weekend donderdag 12.00 uur
 • Contracten

  Indien u vaker per jaar een advertentie wilt plaatsen, is het mogelijk om een millimeter-contract af te sluiten. Contracten zijn er al vanaf 1.000 mm op jaarbasis.

  Als u bijvoorbeeld 10 keer een advertentie van 2 kolommen x 50 mm zou plaatsen, kunt u een contract van 1.000 mm afsluiten. Berekening: 2 kolommen x 50 mm x 10 plaatsingen = 1.000 mm. De prijs per millimeter voor een advertentie is afhankelijk van het aantal millimeters dat u verwacht af te nemen gedurende het jaar. Zonder getekend contract is de losse millimeterprijs van toepassing.

  Contracten zijn er in de volgende groottes:

  •   1.000 mm
  •   2.500 mm
  •   5.000 mm
  • 10.000 mm
  • 15.000 mm
  • 25.000 mm
  • 50.000 mm

   

  De millimeters van de hoofdplaatsing worden van uw contract afgeschreven, Voor doorplaatsing van de ongewijzigde advertentie in dezelfde week in één of meerdere Bodes geldt een aantrekkelijk doorplaatsingstarief (m.u.v. voorpagina).

  Contracten gaan in op de vermelde ingangsdatum op het contract. Wijzigingen in het contract kunnen met terugwerkende kracht van maximaal 2 maanden worden verwerkt.

  Tariefsverhogingen die worden doorgevoerd tijdens de looptijd van een contract gelden eveneens voor de nog af te nemen advertentieruimte. De adverteerder kan desgewenst op eigen verzoek de nog af te nemen advertentieruimte verminderen met het percentage waarmee de tarieven worden verhoogd.

  Is een contract na de contracttermijn niet geheel afgenomen, dan is Uitgeverij de Bode bv gerechtigd de afgenomen millimeters te herberekenen aan de hand van het geldende prijsverschil tegen de contractprijs van de werkelijk afgenomen millimeters.

 • Technische gegevens

  Drukvlak: 264 x 400 mm
  Aantal kolommen: advertentie 7, redactie 5
  Kolombreedte in mm: advertentie 36, redactie 50
  Drukprocedé: offset rotatie
  Panoramapagina: 15 kolommen 584 x 400 mm
  Raster: 40
  Aantal kolommen                  1           2           3        4           5         6          7
  Advertenties in mm              36        74       112    150       188     226     264
  Ingezonden mededeling      50      103,5    157    210,5    264     —–     —–

  Bestandsformaten:

  • .PDF
  • .EPS (met tiff-voorvertoning)
  • .AI
  • .INDD (max. CS5.5)
  • .DOC
  • .TIFF
  • .JPG
  • .BMP

   

  Klik hier voor gedetailleerde aanlever informatie.

  Mocht u vragen hebben, kunt u contact opnemen met 076 – 599 81 11. Vraag dan naar onze DTP-afdeling. Onze medewerkers helpen u graag.

 • Meest gestelde vragen

  Wij helpen u graag bij het vinden van het juiste antwoord op uw vraag. Staat het antwoord van uw vraag hier niet bij, neemt u dan gerust contact op.

  Wat kost een advertentie?
  De kosten van een advertentie zijn afhankelijk van een aantal factoren: de editie(s) waarin de advertentie wordt geplaatst, het formaat van de advertentie, soort pagina, kleurgebruik en het aantal plaatsingen. U kunt vrijblijvend een offerte aanvragen voor het plaatsen van een advertentie door in het menu te klikken op Offerte aanvragen.

  Wanneer moet ik mijn advertentie aanleveren?
  Uitgeverij de Bode bv geeft wekelijks 18 edities uit met meer dan een half miljoen oplagen. Om ervoor te zorgen dat de krant tijdig bij de lezer op de mat ligt, hanteren wij strikte deadlines. De midweekuitgaven sluiten op maandag en dinsdag. De weekenduitgaven sluiten op donderdag. U vindt de afsluittijden per editie in het menu bij de Deadlines.

  Hoe moet ik mijn advertentie aanleveren?
  Voor het aanleveren van uw advertentie dient u gebruik te maken van een opdrachtformulier. Op deze manier hebben wij alle gegevens om uw advertentie correct te kunnen verwerken. Klik hier om een advertentie aan te leveren.

  Wat is het verspreidingsgebied van de Bode?
  Momenteel zijn er achttien edities, die met een gezamenlijke oplage van meer dan een half miljoen exemplaren en huis aan huis verspreid een optimale dekking geven in West-Brabant, op Tholen en Sint Philipsland, Noord- en Zuid-Beveland en Walcheren. In onze tarievenkaart vindt u een kaart met het verspreidingsgebied.

  Hoe moet ik het formaat van een advertentie bepalen?
  Voor het bepalen van een advertentieformaat bent u afhankelijk van de kolomindeling van het blad. Een gewone advertentiepagina bestaat uit 7 kolommen. De breedte van uw advertentie op een advertentiepagina is vastgesteld op: 36 – 74 – 112 – 150 – 188 – 226 of 264 mm. Een redactionele pagina (ingezonden mededeling) en voorpagina bestaat uit 5 kolommen. De breedte van uw advertentie op een tekstpagina of voorpagina is vastgesteld op: 50 – 103,5 – 157 – 210,5 of 264 mm. De hoogte van uw advertentie kan tot op de millimeter nauwkeurig worden bepaald. Bij 1 kolom is de minimale hoogte 30 mm. Vanaf 2 kolommen is de minimale hoogte 20 mm. De maximale hoogte is 400 mm.Het formaat van een advertentie op de voorpagina is in onderling overleg in verband met beperkte ruimte.

  Wat is een hoofdplaatsing?
  De hoofdplaatsing is de basis-editie voor de plaatsing van een advertentie. De hoofdplaatsingseditie van een advertentie wordt bepaald door de vestigingsplaats van de adverteerder. Bijvoorbeeld: Als de klant is gevestigd in Breda, dan is de Bredase Bode de hoofdplaatsing.Indien de adverteerder buiten het verspreidingsgebied is gevestigd, niet in het eigen gebied wenst te plaatsen of er zijn meerdere vestigingen in het verspreidingsgebied dan wordt de editie met de grootste oplage als hoofdplaatsing aangehouden.

  Wat is een doorplaatsing?
  Doorplaatsing is het doorplaatsen van dezelfde advertentie in dezelfde week vanuit de hoofdplaatsing naar andere Bodes. Hiervoor geldt een aantrekkelijk doorplaatsingstarief (m.u.v. voorpagina). De adverteerder is vrij om een keuze te maken uit de doorplaatsingsedities.

  Kan ik een proefdruk van de advertentie ontvangen?
  Voor advertenties die kleiner zijn dan 450 mm oppervlakte wordt GEEN proefdruk gestuurd. Wilt u geen reclamebureau inschakelen maar toch graag van ons een proefdruk ontvangen, dan dient uw advertentie tijdig voor de deadline in ons bezit te zijn. Wij sturen alleen een proefdruk op uw (schriftelijk) verzoek. Een proefdruk wordt gestuurd als wij zekerheid hebben van plaatsing (na ontvangst van uw akkoord op de prijsofferte). Mocht u besluiten na ontvangst van de proefdruk af te zien van de order dan berekenen wij de kosten van het opmaken, behandelen en administratie aan u door. Een proefdruk wordt als beveiligd PDF-bestand per e-mail aan u verzonden. Indien u niet tijdig reageert op de proefdruk wordt aangenomen dat u akkoord bent met plaatsing. Met nadruk stellen wij nogmaals dat u ons niet aansprakelijk kunt stellen voor fouten, die na het geven van een drukproef, door u niet zijn opgemerkt. Dus corrigeer uw advertentie zorgvuldig!

Adverteren